Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Horror

Doubt

#16165 Doubt

6.8
Tác giả/Họa Sĩ: Tonogai Yoshiki
Arcana Soul

#10097 Arcana Soul

7.2
Loop

#5823 Loop

9.5
Tác giả/Họa Sĩ: Kano Yasuhiro
Zashiki Onna

#6951 Zashiki Onna

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: MOCHIZUKI Minetaro
Thể Loại: Horror, Mystery, Seinen
Mãnh Quỷ Quán

#11390 Mãnh Quỷ Quán

9.5
Tên Khác: #,
Tác giả/Họa Sĩ: Huang Yu Lang
Mail

#10342 Mail

7.8
Tác giả/Họa Sĩ: YAMAZAKI Housui
Forest of Lore

#8369 Forest of Lore

5.3
Tác giả/Họa Sĩ: Ichiha
Skyhigh

#8885 Skyhigh

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: Takahashi Tsutomu
Orochi

#9525 Orochi

7.7
Tác giả/Họa Sĩ: Kazuo Umezu