Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Horror

Doubt

#15984 Doubt

6.6
Tác giả/Họa Sĩ: Tonogai Yoshiki
Arcana Soul

#10025 Arcana Soul

7.2
Loop

#5770 Loop

9.5
Tác giả/Họa Sĩ: Kano Yasuhiro
Zashiki Onna

#6904 Zashiki Onna

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: MOCHIZUKI Minetaro
Thể Loại: Horror, Mystery, Seinen
Mãnh Quỷ Quán

#11322 Mãnh Quỷ Quán

9.5
Tên Khác: #,
Tác giả/Họa Sĩ: Huang Yu Lang
Mail

#10257 Mail

7.8
Tác giả/Họa Sĩ: YAMAZAKI Housui
Forest of Lore

#8293 Forest of Lore

5.3
Tác giả/Họa Sĩ: Ichiha