Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Horror

Infection

#3171 Infection

6.8
Tác giả/Họa Sĩ: Oikawa Tooru
Thể Loại: Action, Horror, Shounen, Ecchi, manga
Doubt

#16462 Doubt

6.8
Tác giả/Họa Sĩ: Tonogai Yoshiki
Arcana Soul

#10202 Arcana Soul

7.5
Loop

#5927 Loop

9.7
Tác giả/Họa Sĩ: Kano Yasuhiro
Zashiki Onna

#7092 Zashiki Onna

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: MOCHIZUKI Minetaro
Thể Loại: Horror, Mystery, Seinen
Mãnh Quỷ Quán

#11529 Mãnh Quỷ Quán

9.5
Tên Khác: #,
Tác giả/Họa Sĩ: Huang Yu Lang
Mail

#10477 Mail

8.0
Tác giả/Họa Sĩ: YAMAZAKI Housui
Forest of Lore

#8499 Forest of Lore

5.3
Tác giả/Họa Sĩ: Ichiha
Skyhigh

#8993 Skyhigh

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: Takahashi Tsutomu
Orochi

#9684 Orochi

7.7
Tác giả/Họa Sĩ: Kazuo Umezu
loading...