Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Mature

Doubt

#16165 Doubt

6.8
Tác giả/Họa Sĩ: Tonogai Yoshiki
Strain

#51210 Strain

8.6
Tác giả/Họa Sĩ: Buronson; Ikegami Ryoichi
Thể Loại: Action, Adult, Mature, Seinen
Togari

#8385 Togari

8.2
Tác giả/Họa Sĩ: Natsume Yoshinori
Sanctuary

#26611 Sanctuary

8.0
Mãnh Quỷ Quán

#11390 Mãnh Quỷ Quán

9.5
Tên Khác: #,
Tác giả/Họa Sĩ: Huang Yu Lang
Skyhigh

#8887 Skyhigh

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: Takahashi Tsutomu
Bitter Virgin

#19784 Bitter Virgin

8.1
Tác giả/Họa Sĩ: KUSUNOKI Kei
Thể Loại: Drama, Mature, Romance, Seinen
Goth

#7626 Goth

9.0
Tác giả/Họa Sĩ: Kenji Ooiwa, Ostu-Ichi
Lực Vương

#15315 Lực Vương

7.9
Tên Khác: Riki-Oh,
Tác giả/Họa Sĩ: Masahiko Takajo
Yakuza Girl

#12011 Yakuza Girl

7.7
Tác giả/Họa Sĩ: Masaki Motonaga