Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Psychological

Doubt

#16102 Doubt

6.8
Tác giả/Họa Sĩ: Tonogai Yoshiki
Lain

#9896 Lain

7.2
Tác giả/Họa Sĩ: Yoshitobe Abe
Arcana Soul

#10039 Arcana Soul

7.2
Loop

#5786 Loop

9.5
Tác giả/Họa Sĩ: Kano Yasuhiro
The Ring

#14487 The Ring

7.3
Holyland

#6435 Holyland

8.5
Tác giả/Họa Sĩ: Mori Kouji
Goth

#7564 Goth

9.0
Tác giả/Họa Sĩ: Kenji Ooiwa, Ostu-Ichi