Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Romance

I''S

#50176 I''S

7.6
Tác giả/Họa Sĩ: KATSURA Masakazu
Hug!!

#24687 Hug!!

8.3
Tác giả/Họa Sĩ: Fujiwara Yuka
Jinbe

#10946 Jinbe

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: Adachi Mitsuru
Thể Loại: Comedy, Drama, Romance
Slow Step

#20397 Slow Step

6.3
Tác giả/Họa Sĩ: Adachi Mitsuru
Pink Lady

#14416 Pink Lady

6.9
Parallel

#7270 Parallel

8.7
Tác giả/Họa Sĩ: Kobayashi Toshihiko