Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!

Thể Loại Romance

I''S

#50294 I''S

7.6
Tác giả/Họa Sĩ: KATSURA Masakazu
Hug!!

#24731 Hug!!

8.3
Tác giả/Họa Sĩ: Fujiwara Yuka
Jinbe

#10980 Jinbe

7.4
Tác giả/Họa Sĩ: Adachi Mitsuru
Thể Loại: Comedy, Drama, Romance
Slow Step

#20458 Slow Step

6.3
Tác giả/Họa Sĩ: Adachi Mitsuru
Pink Lady

#14442 Pink Lady

6.9
Parallel

#7295 Parallel

8.0
Tác giả/Họa Sĩ: Kobayashi Toshihiko