Không được truyện? Chọn một lý do lỗi
Hướng dẫn tự sướng
  • Bấm nút Chuyển Server để xem tiếp. (vài truyện ko có)
  • Đợi trong giây lát, hoặc bấm F5 nếu hình ảnh không hiện hết
  • Chọn kiểu xem "một trang" để load cho nhẹ máy.
  • Dùng Chrome hoặc Firefox xem truyện tại TT8 là nhanh nhất