Chào mừng, iuTruyenTrannh Phiên bản mới. Nhanh hơn - Chuyên nghiệp hơn - Tiện hơn!
Dragon Ball Multiverse Chap - Truyện Tranh Dragon Ball Multiverse Chap Hãy xem truyện Dragon Ball Multiverse Chap Tiếng Việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh tại website không popup quảng cáo.https://1.bp.blogspot.com/-Ke4v4J5JBTo/VYHmDsbzmcI/AAAAAAACcx0/QuJujhkYb8s/w400/9dea742949b13105055881894f315bae37905837.anhso10300900001327.jpg
7.8/10182 Rating

Truyện Tranh Dragon Ball Multiverse

Dragon Ball Multiverse
7.8
Đánh Giá: 7.8/10 của tổng số 182 phiếu bầu
Xem: 37.316 người đã xem
Tác Giả/Họa Sĩ:
Genres: Action Adventure Comedy Comic Martial Arts Sci-fi Shounen Supernatural
Nguồn/Nhóm dịch: songoku
Kiểu Xem: xem từ phải qua trái
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2018-01-29 23:39:55

Kh«ng chØ cã 1 vò trô mµ cã rÊt nhiÒu vò trô kh¸c.Goku vµ mäi ng­êi ®· tham gia mét gi¶i ®Êu gi÷a c¸c vò trô víi nhau.LiÖu ë ®©y cã nh÷ng ®iÒu g× x¶y ra?

Danh Sách Chương Truyện

Chém Gió Nào Các Thím

x